Tạo phần trích dẫn cho bài viết trong wordpress

Phần trích dẫn, tiếng anh là Quote, là những xong văn bản mang những tính chồng quan yếu, tóm tắt,… cần được người đọc lưu ý. Dùng trích dẫn xen giữa vào những xong văn bản để tạo điểm xuyết cho bài xích viết lách và khiến cho người đọc lưu ý vào nội dung trích dẫn.

Mặc toan trong suốt trình soạn thảo hạng WordPress cho phép thuật tớ tạo trích dẫn cho một xong văn. Bạn với thể thực hiện kì cách bôi rủi xong văn cần trích dẫn và nhấn vào nút quote như trong suốt hình dưới đây:

Và đây là hiển thị hạng xong trích dẫn lúc bạn xem bài xích viết lách ngoài trang chủ. Nhìn nó cũng nổi trội nhưng có nhẽ đối xử với nhiều người thời nó khá là một điệu. Do đó, tớ với thể tạo quote theo ý muốn hạng tớ kì cách sau.

Tạo phần trích dẫn cho bài xích viết lách

Tôi sẽ hướng dẫn những bạn tạo trích dẫn cho bài xích viết lách kì code nhé. Bạn hãy sao cóp và dán xong code sau đây vào file function.php hạng Child theme:

function make_quote($atts, $content = null) {
return '<p style="background-color: #1fc8db; background-image: linear-gradient(141deg, #9fb8ad 0%, #1fc8db 51%, #2cb5e8 75%); color: #fff; font-style: italic; font-size: 1.2em; clear: both; margin-bottom: 18px; overflow: hidden; padding: 13px;">' . do_shortcode($content) . '</p>';
}
add_shortcode('quote', 'make_quote');

Sau đó, lúc bạn viết lách bài xích, bạn sẽ chèn kép hát thẻ [quote][/quote] ở 2 đầu xong văn trích dẫn như hình sau nhé. Chẳng kì hạn như:

[quote]Đây là một xong trích dẫn quan yếu cần được bạn lưu ý![/quote]

Vậy là được rồi, hiện nay xem bài xích viết lách ngoài trang chủ, nó sẽ được làm nổi trội với màu phông như thế này. Bạn cũng với thể hiển thị trích dẫn theo ý tớ kì cách sửa CSS ở xong code trên để làm mới màu phông, thêm hình phông, làm mới kiểu chữ viết,…

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *