Tạo bảng giá trong WordPress với Flatsome

Trong suốt quá trình làm website, sở hữu đôi bạn muốn tạo một bảng giá như, dùng cho cho việc cho thuê hoặc nửa sản phẩm sở hữu nhiều hiệu năng. Chẳng hạn vận như bảng giá như cho thuê căn hộ, bảng giá như cho thuê phần mềm mỏng năng bảng giá như thiết kế web. Bạn sở hữu thể tạo bảng giá như dễ dàng với hiệu năng Price Table sở hữu sẵn trong suốt theme Flatsome.

Tạo bảng giá như trong suốt WordPress với Flatsome

Thứ nhất, bạn tạo một trang mới sở hữu tên là Bảng giá như. Sau đó vào chỉnh sửa trang này với UX Builder.

Bạn thêm một Section, Row với 4 Column.

Sau đó, bạn thêm vào trói buộc một vách phần sở hữu tên là Price Table.

Với Price Table trước tiên, bạn tận dụng làm tiêu đề pa chung cho bảng giá như như sau:

Sau đó, nhấn vào từng Bullet Item để chỉnh sửa nội dung. Tooltip là xong ụ tả, nó sẽ náu đi và hiển thị kì cọ lốt ?, lúc nhấn vào đây thời nó vào thòng ụ tả.

Cứ như vậy bạn chỉnh sửa nội dung những hàng theo ý tui. Ví như muốn thêm hàng mới, bạn chuột phải vào Bullet Item và nhấn Duplicate.

Sau đó, bạn Duplicate Price Table và kéo nó sang trọng trói buộc thứ 2 3, 4.

Bạn sửa nội dung thứ những trói buộc lại, ứng với từng hàng phía trói buộc trước tiên. Ví như muốn một bảng giá như nào đó nổi trội hơn, bạn mở hiệu năng Featured thứ bảng đó.

Sau đó chỉnh sửa tiêu đề pa một tí cho trang Bảng giá như, và đây là kết trái thứ tui.

Tổng kết

Ví như bạn đang sở hữu nhu cầu tạo bảng giá như cho nhếch vụ năng sản phẩm, bạn sở hữu thể tận dụng hiệu năng này sở hữu sẵn trong suốt theme Flatsome. Tuy rằng nhiên, trường hợp bạn sử dụng một trao diện khác ko sở hữu hiệu năng tạo bảng, hoặc bạn muốn tạo bảng xinh xẻo hơn, bạn sở hữu thể sử dụng plugin tương trợ. Bạn sở hữu thể tận dụng plugin Pricing Table by Supsystic. Đây là plugin tạo bảng khá đơn thuần và dễ sử dụng, với nhiều kiểu xinh xẻo mắt.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *