Hướng dẫn sử dụng hàm Day trong Excel qua ví dụ bài tập

Hàm Nhay trong suốt Excel được phân loại là hàm ngày / giờ. Trong suốt phân tích tiền bạc, chúng ta thường dùng hàm này để phân tích chuỗi dữ liệu thời kì, thì giờ. Để tìm hiểu cách dùng hàm Nhay trong suốt Excel như thế nào, cú pháp, cách dùng hàm, độc giả với tham lam khảo bài xích viết lách dưới đây mực Ben Computer.

Cú pháp hàm Nhay trong suốt Excel

Hàm Nhay trong suốt Excel được dùng để trả về, lấy ví trừng phạt ngày trong suốt ngày / tháng / năm trong suốt bảng tính Excel. Hàm Excel với cú pháp, đả thức với trạng thái như dưới đây:

=DAY(Serial_number)

Trong suốt đó:

  • Serial_number (là thông số buộc phải): là ngày mà chúng ta đang muốn lấy, tìm kiếm.
  • Ví trừng phạt trả về: ví trừng phạt hàm Nhay trả về là ví trừng phạt số trong suốt khoảng từ 1 tới 31.

Lưu ý:

Hàm Nhay cũng hoạt động với ví trừng phạt ngày được nhập dưới trạng thái:

  • Kết trái trả về mực một số hàm Excel khác.
  • Ngày được nhập dưới trạng thái văn bản được đặt trong suốt lốt ngoặc kép.
  • Ngày được lưu trữ dưới trạng thái văn bản trong suốt một ô.
  • Excel chỉ với thể xử lý những ngày tiến hành từ ngày 1/1/1900 (trên Excel cho Windows) và 1904 (trên Excel cho Mac).

Cách dùng hàm Nhay trong suốt Excel

Tương tự những hàm Excel khác, để mường tượng cách dùng hàm Nhay như thế nào, chúng ta sẽ xem sang trọng một số ví dử dưới đây:

1. Ví dử 1

Cho bảng dữ liệu cất những ví trừng phạt như dưới đây, chúng ta sẽ xem cách hàm Nhay trả về kết trái như thế nào:

1 4 - Hàm Day trong Excel và cách sử dụng - Ben Computer

Trong suốt ví dử trên:

  • Những ví trừng phạt tháng ngày được cung gấp dưới trạng thái những tham lam chiểu tới những ô cất tháng ngày hoặc dưới trạng thái ví trừng phạt ngày được trả về từ hàm Excel khác (trong suốt ô A2).
  • Thông dụng kết trái trả về với trạng thái như 1/1/2022 chứ ko phải ví trừng phạt là số nguyên. Điều này là do trong suốt những ô, trói buộc cất dữ liệu được toan trạng thái là “tháng ngày”.

Để cải tạo lỗi này, trong suốt thực đơn Format trên thanh Ribbon, chúng ta mua tùy mua toan trạng thái là General. Thực đơn Format nằm trong suốt group Number trong suốt tab Home trên thanh Ribbon như dưới đây:

2 4 - Hàm Day trong Excel và cách sử dụng - Ben Computer

2.Ví dử 2

Cho bảng dữ liệu như dưới đây. Trong suốt ví dử này, ra cái vẻ sử chúng ta cần thêm số năm cụ thể vào tháng ngày.

Đánh thức hàm Nhay được dùng với trạng thái như dưới đây:

3 3 - Hàm Day trong Excel và cách sử dụng - Ben Computer

Chúng ta sẽ nhận được kết trái như sau:

Trong suốt đả thức Excel trên, những hàm YEAR, MONTH và hàm DAY được dùng để trích xuất những vách phần ngày ứng. Trong suốt ô A2:

= Year 2016

= Month 2 (Feb)

= Date 29th

Hàm Date được dùng để phối hợp những ví trừng phạt, tạo vách một ngày hợp thức trong suốt Excel. Để thêm năm hoặc trừ năm từ ngày vẫn cho, chúng ta chỉ cần thêm ví trừng phạt trong suốt ô B2 vào vách phần năm, đả thức Excel với trạng thái như dưới đây:

=DATE(YEAR(A2)+B2,MONTH(A2),DAY(A2)).

4 2 - Hàm Day trong Excel và cách sử dụng - Ben Computer

Một số lỗi hàm Nhay trong suốt Excel thường gặp

Trong suốt một số trường hợp dùng hàm Nhay để trả về ngày trong suốt chuỗi ngày / tháng / năm, bạn với thể sẽ gặp phải một số lỗi khác rau, tiêu biểu là lỗi Value và lỗi Num.

– Lỗi #NUM!: Lỗi này xảy vào trong suốt trường hợp ví như thông số hàm Nhay được cung gấp là ví trừng phạt số nhưng ko được xác nhận là ngày hợp thức.

– Lỗi #VALUE!: Lỗi này xảy vào ví như thông số, đối xử số hàm Nhay được cung gấp là ví trừng phạt văn bản và ko được coi là ngày hợp thức.

Trên đây là tất tiềm tật cú pháp, đả thức và cách dùng hàm Nhay trong suốt Excel. Ngoài ví như đương vố hỏi nào cần trả lời thêm, độc giả với thể san sẻ ý kiến mực trui trong suốt phần bìn luận phía dưới bài xích viết lách nhé.

Ngoài ra, ví như có chửa biết cách dùng những hàm Sumif và hàm nhân dịp trong suốt Excel như thế nào, độc giả với thể tham lam khảo thêm một số bài xích viết lách vẫn với trên Ben Computer để tìm hiểu thêm nhé.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *