Hàm Index trong Excel – cú pháp và cách sử dụng chi tiết

Hàm Index trong suốt Excel được phân loại là hàm tra cứu và tham lam chiếu tướng, được dùng để trả về giá như trừng trị tại một ô nào đó trao giữa trói buộc và thòng. Hàm Index thường được dùng phối hợp với hàm Match trong suốt Excel. Để tìm hiểu khía cạnh cú pháp hàm Index trong suốt Excel cũng như cách dùng hàm này, độc giả tham lam khảo tiếp bài xích viết lách dưới đây hạng Ben Computer.

Hàm Index trong Excel

1. Hàm Index thể Mảng trong suốt Excel

Hàm Index thể mảng được sủ dụng trường hợp đối xử số thứ nhất hạng hàm là một hằng số mảng.

Hàm Index mảng sở hữu thể, cú pháp như dưới đây:

=INDEX(array, row_num, [col_num])

Trong suốt đó:

– Array (thông số buộc phải): là mảng hoặc dải ô được chỉ toan.

– Row_num (thông số buộc phải): tậu hàng trong suốt mảng được chỉ toan trả về một giá như trừng trị.

– Col_num (thông số buộc phải): tậu trói buộc trong suốt mảng từ đó trả về giá như trừng trị.

Lưu ý quan yếu: Phải sở hữu ít nhất một trong suốt hai đối xử số Row_num và Column_num để hàm Index mảng hoạt động đúng cách, ko bị lỗi xảy vào.

2. Hàm Index thể tham lam chiếu tướng

Hàm Index thể tham lam chiếu tướng được dùng trong suốt trường hợp trường hợp chúng ta muốn trả về tham lam chiếu tướng hạng ô nằm ở trao hạng một hàng và một trói buộc cụ thể.

Cấu trúc hạng hàm Index thể tham lam chiếu tướng

Cú pháp hàm Index thể tham lam chiếu tướng sở hữu thể như dưới đây:

=INDEX(reference, row_num, [column_num], [area_num])

Trong suốt hàm trên:

– Reference (thông số buộc phải): là tham lam chiếu tướng tới một hoặc nhiều ô. Trong suốt trường hợp trường hợp nhập nhiều vùng tham lam chiếu tướng, những vùng phải được phân tích phẳng phiu vệt vật.

– Row_num (thông số buộc phải): là chỉ số hàng từ đó trả về một tham lam chiếu tướng.

– Column_num (thông số tùy tậu): chỉ số trói buộc từ đó trả về một tham lam chiếu tướng.

– Area_num (thông số tùy tậu): số hạng vùng ô sẽ trả về giá như trừng trị trong suốt Reference. Giả dụ Area_num được quăng quật trải qua thời hàm INDEX sử dụng vùng 1.

Một số lưu ý lúc dùng hàm Index thể tham lam chiếu tướng

  • Thông số row_num hoặc column_num là 0 thời hàm Index trả về tham lam chiếu tướng tất cả trói buộc hoặc hàng ứng.
  • Trường hợp trường hợp trưởng thông số row_num và column_num bị quăng quật trải qua, hàm Index trả về vùng được chỉ toan trong suốt đối xử số area_num.
  • Đa phần thông số row_num, column_num và area_num phải tham lam khảo một ô trong suốt tham lam chiếu tướng, trường hợp ko hàm Index trả về lỗi #REF!.
  • Kết trái hàm Index trả về là tham lam chiếu tướng. Tùy thuộc vào cú pháp hàm Excel, kết trái mà hàm Index trả về rút́ thể được dùng như ụ̣t tham lam chiếu hoặc ụ̣t giá trị.

3. Cách dùng hàm Index trong suốt Excel

Để tìm hiểu khía cạnh cách dùng hàm Index trong suốt Excel như thế nào, độc giả đồng tham lam khảo ví nhử dưới đây.

Ví nhử trực quan tiền

Cho bảng dữ liệu dưới đây:

1 12 - Hàm Index trong Excel, cú pháp và cách sử dụng - Ben Computer

Cú pháp hàm Index Excel sở hữu thể như dưới đây và kết trái trả về:

2 11 - Hàm Index trong Excel, cú pháp và cách sử dụng - Ben Computer

Trong suốt ví nhử trên, hàm Index chỉ sở hữu một dải ô duy nhất và hàm trả về vị trí cho hàng 5 trong suốt dải ô C3 : C7. Kết trái trả về là 4.

Một số lưu ý lúc dùng hàm Index trong suốt Excel

1. Hàm Index trả về lỗi #VALUE! trường hợp một trong suốt số những thông số row_num, col_num hoặc area_num hãy cho nào ko phải là số.

2. Lỗi #REF! hàm Index xảy vào sở hữu thể là do:

  • Thông số row_num to hơn số hàng trong suốt phạm vi hãy cho.
  • Thông số [col_num] hãy cho to hơn số trói buộc trong suốt phạm vi được cho.
  • Thông số [area_num] hãy cho to hơn số vùng trong suốt phạm vi được cung vội vàng.

Tới đây rắn chắc bạn hãy nắm được cú pháp cũng như cách dùng hàm Index trong suốt Excel. Hy vọng bài xích viết lách trên đây hạng Ben Computer hãy mang tới cho bạn thêm những thông tin tức hữu lợi ích mới về những hàm Excel và vận dụng trong suốt làm việc, việc làm hàng ngày. Ngoài vào trường hợp đang thắc mắc hoặc li hỏi nào cần trả lời thêm, độc giả sở hữu thể để lại ý kiến hạng trui trong suốt phần bình phẩm luận phía dưới đây nhé.

Xem thêm những bài xích viết lách liên quan tiền:

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *