Kiến thức

Chuyên mục tổng hợp các bài chia sẻ về kiến thức bổ ích trong cuộc sống.

NHẬN BIẾT ĐƯỢC CÁC CHỨNG BỆNH THÔNG QUA LƯỠI. NHỮNG DẤU HIỆU CHÚNG TA KHÔNG NÊN XEM THƯỜNG

luoi-co-mau-trang

Lưỡi có nhiệm vụ quan trọng trong việc nhai, nuốt, nói và nếm nên khi bị tổn thương thường làm bệnh nhân rất khó khăn trong việc ăn uống, ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe và chất lượng sống. Các bệnh lý ở lưỡi có thể chỉ là những sang thương nhẹ tại chỗ, nhưng cũng có thể do một bệnh lý trầm trọng khác gây nên.