Cú pháp hàm Concatenate trong Excel và chi tiết cách sử dụng

Hàm Concatenate được phân loại là hàm text (hàm văn bản) trong suốt Excel. Hàm được dùng để nối những ký tự ở từng trói buộc, tạp vách chuỗi ký tự, văn bản hoàn trả chỉnh. Để tìm hiểu khía cạnh cú pháp hàm Concatenate trong suốt Excel cũng như cách dùng hàm như thế nào, độc giả đồng tham lam khảo bài bác viết lách dưới đây.

Cú pháp hàm Concatenate trong suốt Excel

Hàm Concatenate trong suốt Excel mang cú pháp như dưới đây:

=CONCATENATE(text1, [text2], …)

Trong suốt đó:

– Text1 là thông số nên. Thông số này mang thể là chuỗi văn bản hoặc tham lam rọi ô hoặc một số.

– Text2 cũng là thông số nên. Là chuỗi văn bản xẻ sung mà chúng ta muốn nối. Lưu ý, chúng ta mang thể nối, phối hợp tối đa 255 chuỗi Text2.

Cách dùng hàm Concatenate trong suốt Excel

Để tìm hiểu cách dùng hàm Concatenate trong suốt Excel, độc giả đồng tham lam khảo một số ví dử dưới đây:

Ví dử 1

Trong suốt ví dử dưới đây chúng ta dùng hàm Concatenate trong suốt Excel để nối những chuỗi ký tự, văn bản trong suốt những ô A1 và B1.

1 4 - Cú pháp hàm Concatenate trong Excel - Ben Computer

Ví dử 2

Ở ví dử này, thay vì dùng hàm Concatenate, chúng ta sẽ dùng toán tử & để nối những chuỗi văn bản.

2 4 - Cú pháp hàm Concatenate trong Excel - Ben Computer

Ví dử 3

Trong suốt ví dử này hàm Concatenate được dùng để nối chuỗi trong suốt ô A1, chuỗi “and” (được đặt trong suốt vệt ngoặc kép) và chuỗi văn bản trong suốt ô B1.

3 3 - Cú pháp hàm Concatenate trong Excel - Ben Computer

Tương tự, lúc chúng ta dùng toán tử & thay thế hàm Concatenate, kết trái trả về tương tự.

4 3 - Cú pháp hàm Concatenate trong Excel - Ben Computer

Ví dử 4

Hàm Concatenate dưới đây nối chuỗi văn bản trong suốt ô A1, vệt cách và chuỗi văn bản trong suốt ô B1.

5 3 - Cú pháp hàm Concatenate trong Excel - Ben Computer

Một số lưu ý lúc dùng hàm Concatenate trong suốt Excel

  • Trên những phiên bản Excel 2016, Excel 2019, Excel Online và Excel cho di động, hàm Concatenate được thay thế kè hàm Concat.
  • Để hàm Concatenate trong suốt Excel hoạt động đúng cách, nhu cầu ít nhất phải mang một thông số “text”.
  • Trong suốt một đánh thức hàm Concatenate, chúng ta chỉ mang thể nối tối đa 255 chuỗi ký tự, tương đường 8192 ký tự.
  • Hàm Concatenate trả về kết trái là chuỗi văn bản, ngay trưởng lúc những giá như trừng trị thông số đều là số.
  • Hàm Excel này ko nhận thể được thông số là mảng. Mỗi một tham lam rọi ô phải được liệt liệt kê riêng và phải sử dụng vệt vật để phân cách.
  • Trong suốt trường hợp trường hợp một trong suốt số những thông số hàm Concatenate ko hợp thức, hàm sẽ trả về lỗi #VALUE!.

Sửa lỗi hàm Concatenate trả về lỗi #VALUE!

Lỗi #VALUE! là một trong suốt những lỗi phổ quát mà khách hàng hay là gặp phải lúc dùng hàm Concatenate Excel để nối những chuỗi ký tự, văn bản trong suốt những ô.

Cho ví dử, trong suốt ví dử dưới đây chúng ta dùng hàm Concatenate để nối chuỗi trong suốt những ô D2, E2 và F2, trong suốt đó ô E2 đựng lỗi #VALUE!, do đó kết trái hàm Concatenate trả về lỗi #VALUE!.

6 2 - Cú pháp hàm Concatenate trong Excel - Ben Computer

Để hàm Concatenate trả về kết trái chuẩn xác, chúng ta phải thay thế lỗi trong suốt ô E2 kè giá như trừng trị khác, ko phải lỗi. Ví trừng trị này phải được đặt trong suốt vệt ngoặc kép.

Đả thức hàm Concatenate mà chúng ta dùng thay thế mang thể như dưới đây:

=IF(ISERROR(E2),CONCATENATE(D2,” “,0,” “,F2))

7 2 - Cú pháp hàm Concatenate trong Excel - Ben Computer

Trong suốt đánh thức hàm trên, hàm IF lồng hàm IFERROR để xác toan mang lỗi nào trong suốt ô E2 ko. Trường hợp ko, hàm Concatenate nối những chuỗi trong suốt ô D2, giá như trừng trị 0 trong suốt ô E2 và chuỗi trong suốt ô F2 và trả về kết trái là chuỗi văn bản.Tuy rằng nhiên mang một lưu ý ở đây là chúng ta dùng vệt ngoặc kép để phân tích những giá như trừng trị.

Bài bác viết lách trên đây Ben Computer vừa công khai cho bạn về hàm Concatenate trong suốt Excel, cú pháp và cách dùng hàm để nối chuỗi ký tự như thế nào. Ngoài vào để tìm hiểu cách dùng hàm viết lách khuơ chữ viết chiếc đầu, hàm lọc dữ liệu trùng lặp rau trong suốt Excel như thế nào, độc giả mang thể tham lam khảo thêm một số bài bác viết lách nhỉ mang trên Ben Computer nhé.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *