CC BCC email là gì? So sánh khi nào thì dùng cc và bcc khi gửi mail

Làm việc với Gmail rắn chắc hẳn ko ít thời nhiều lần bạn thấy cc, Bcc ở trong suốt trang mục tới (Lớn) với phải ko nào. Vậy những bạn với biết cc, Bcc là gì ko? hoặc chức năng mức cc và bcc là như thế nào? Trong suốt bài bác viết lách này tip.com.vn sẽ trình trưng cho những bạn khái niệm về CC BCC email là gì? So sánh lúc nào thời sử dụng cc và bcc lúc gửi mail những bạn lưu ý rước xem nhé.

1. Cc, Bcc là gì?

Cc Bcc thường được xuất hiện trong suốt trang mục Lớn ( Tới) mức những phương tiện gửi email và chúng đều với chức năng tạo vào những bản sao để gửi email cho nhiều người với lúc.

Bcc là viết lách tắt mức Blind Carbon Copy là chế độ được sử dụng để gửi email cho nhiều người nhận với lúc và người nhận mail sẽ ko biết được danh sách những người với nhận được thư chung với tao. Phím tắt để dùng Bcc là Ctrl + Shift + B.

Cc  là viết lách tắt mức Carbon copy tức là  là tạo vào những bản sao . Với thể sử dụng phím tắt Ctrl+Shift+C để dùng nhanh.

CC BCC email là gì? So sánh khi nào thì dùng cc và bcc khi gửi mail 1

2. So sánh giữa Cc và Bcc:

CC BCC email là gì? So sánh khi nào thì dùng cc và bcc khi gửi mail 2

Giống rau giữa Cc và Bcc.

Cc Bcc đều được dùng lúc chúng ta muốn gửi email cho nhiều người với lúc.

Khác rau giữa Cc và Bcc.

  • Lúcsử dụng Cc thời hầu hết những ai nhận được email sẽ xem được danh sách email mức hầu hết những ai nhận được thư đó vì vậy Cc sử dụng để gửi thư cho nhiều người trong suốt nhóm, trong suốt lớp… những người mà ko cần phải biểu mật thông tin tưởng.#  
  • BCC khác bọt hơn  lúc nó ập những email trong suốt danh sách với nhận mail sang trọng đó biểu mật được thông tin tưởng.# cho người nhận mail.

3. Lúc nào thời sử dụng Cc, Bcc.

CC BCC email là gì? So sánh khi nào thì dùng cc và bcc khi gửi mail 3

Chúng ta nên dùng Cc để gửi email tới nhiều người với thể đả khai tính danh mức họ .

Trái lại lúc muốn gửi email cho nhiều người nhưng cần biểu mật và giữ kín thông tin tưởng.# thời dùng Bcc.

Mặc toan lúc gửi thư cho nhiều người thời chế độ gửi thư là Cc.

Lời kết.

Chốt lại rắn chắc hẳn những bạn thoả nắm được CC BCC email là gì rồi với phải ko nào. Hãy nhớ rằng lúc muốn biểu mật danh sách email người nhận thời sử dụng BCC đang trái lại ko cần biểu mật gì thời cứ CC mà gửi nhé những bạn. Chúi những bạn dùng email vui vẻ!

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *