Cách hiển thị tổng số bình luận trong WordPress

Bình phẩm luận cho phép thuật các bạn tham lam gia và tương tác với nội dung trên trang web ngữ bạn. Kì cách hiển thị tổng số nhận xét, bạn mang thể khuyến khích nhiều các bạn hơn tham lam gia cuộc trò chuyện.

Trong suốt bài xích viết lách này, tao sẽ hướng dẫn bạn cách dễ dàng hiển thị tổng số bình phẩm luận trong suốt WordPress kì hai cách, mang hoặc ko mang plugin.

hiển thị tổng số bình luận trong wordpress

Hiển thị tổng số bình phẩm luận trong suốt WordPress kì cách dùng một plugin

Bí quyết này dễ dàng hơn và nó được khuyến khích cho đa số các bạn. Thay vì viết lách code, bạn sẽ dùng một plugin để hiển thị số lượng nhận xét trong suốt WordPress. Thứ nhất, bạn cần gài đặt và kích hoạt plugin Simple Blog Stats.

Sau lúc kích hoạt, đi tới Settings » Simple Blog Stats để cấu hình gài đặt cho plugin.

plugin simple blog stats

Trên trang này, bạn sẽ thấy đa số những shortcode mà bạn mang thể dùng để hiển thị những thống liệt kê khác rau như tổng số nhận xét, các bạn thoả đăng tải ký, số bài xích đăng tải, danh trang mục, số lượng trang, v.v.

Bạn cần sao cóp shortcode [sbs_approved] để hiển thị tổng số nhận xét được chấp xuôi trên trang web WordPress ngữ bạn.

cài đặt plugin simple blog stats

Giả dụ bạn muốn hiển thị nó trong suốt một bài xích đăng tải hoặc trang, thời chỉ cần tạo một bài xích đăng tải mới hoặc chỉnh sửa một bài xích viết lách hiện mang.

Trên mùng hình chỉnh sửa bài xích đăng tải, bạn cần thêm shortcode trong suốt trình chỉnh sửa nội dung WordPress.

thêm đoạn shortcode vào trang

Bạn mang thể thực hiện việc này kì cách nhấp vào biểu tượng Thêm vô thiên lủng (+) và sau đó tìm kiếm shortcode. Lúc bạn tìm thấy nó, bạn cần nhấp vào nó để thêm shortcode vào trình chỉnh sửa.

Tiếp theo, bạn cần dán shortcode [sbs_approved] phía trong suốt gài đặt vô thiên lủng.

dán shortcode

Bạn mang thể thêm bất kỳ văn bản nào bạn muốn hiển thị trước hoặc sau shortcode.

Tận dụng shortcode phía trong suốt xong xuôi văn

Ngoài vào, bạn cũng mang thể dùng shortcode phía trong suốt xong xuôi văn. Chỉ cần sao cóp và dán shortcode ở nơi bạn muốn hiển thị số lượng nhận xét.

đoạn thông báo

Tận dụng vô thiên lủng xong xuôi văn cũng sẽ cho phép thuật bạn dùng tùy mua tạo kiểu văn bản mang sẵn trong suốt trình chỉnh sửa vô thiên lủng ngữ WordPress.

Sau lúc hoàn thành, hãy nhấp vào nút xuất bản hoặc cập đất nước mặt trời mọc để lưu những đổi thay ngữ bạn. Ngày nay bạn mang thể truy cập trang web ngữ tao để xem những đổi thay.

xem trước hiển thị tổng số bình luận

Bạn cũng mang thể dùng đồng một shortcode phía trong suốt widget WordPress và hiển thị nó trong suốt sidebar ngữ blog.

Chỉ cần đi tới trang Appearance » Widgets và thêm widget  Text vào sidebar.

thêm widget

Tiếp theo, hãy tiếp tục và dán shortcode ngữ bạn phía trong suốt widget Text. Đừng quên nhấp vào nút Save để lưu gài đặt widget ngữ bạn. Ngày nay bạn mang thể truy cập trang web ngữ tao để xem widget đang hoạt động.

hiển thị bình luận thanh bên

Hiển thị tổng số bình phẩm luận WordPress (ko cần sử dụng plugin)

Giả dụ ko dùng plugin, bạn mang thể sử dụng hiển thị tổng số nhận xét theo cách thủ đánh. Bí quyết này nhu cầu bạn thêm xong xuôi code vào trang web ngữ tao.

Trước lúc làm, bạn nên sao lưu tất cả trang web ngữ tao. Điều này sẽ giúp bạn khôi phục trang web ngữ tao trong suốt trường hợp ko may xảy vào.

Ngày nay, bạn cần thêm code sau vào tệp functions.php ngữ theme hoặc child theme:

function wpb_comment_count() { 
    $comments_count = wp_count_comments();
    $message="There are "<strong>'.  $comments_count->approved . ''</strong> comments posted by our users.';
 
    return $message; 
} 

add_shortcode('wpb_total_comments','wpb_comment_count'); 

Code này tạo vào chức năng xuất vào tổng số nhận xét WordPress được chấp xuôi . Nó cũng tạo vào một shortcode để hiển thị nó.

Giờ đây, bạn mang thể dùng shortcode [wpb_total_comments] trong suốt những bài xích đăng tải, trang hoặc widget văn bản để hiển thị tổng số nhận xét trên trang web ngữ bạn. Hãy xem phần hiển thị sau lúc làm xong.

tổng số bình luận

Lời kết

Hi vọng 2 cách làm trên sẽ giúp bạn dễ dàng hiển thị tổng số bình phẩm luận trong suốt WordPress.

Giả dụ những bạn thấy hoặc mang thể theo dõi chuyên trang mục WordPress tê bản để biết thêm nhiều tri thức mới tổng nha.

Hãy follow fanpage để nhận được những bài xích viết lách mới nhất nhé : Hocwordpress Group

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *