Cách hiển thị sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng trong WooCommerce

Dưới đây tôi sẽ hướng dẫn một cách ngắn gọn ghẽ cách để hiển thị sản phẩm vẫn được thêm vào giỏ hàng WooCommerce.

cách hiển thị sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng Woocommerce

Làm thế nào để hiển thị sản phẩm vẫn được thêm vào giỏ hàng WooCommerce

Bạn chỉ cần lấy một xong mẽ hiển thị phía dưới và dán vào tệp functions.php hoặc dùng plugin Code Snippets. Điều này cho phép thuật bạn thêm những xong mẽ tùy chỉnh hạng riêng tôi mà ko bị mất chúng sau lúc cập nhập theme.

Bước 1: Găm đặt Code Snippets Plugin

Sau lúc ghim đặt và kích hoạt nó, bạn sẽ thấy thực đơn Snippets ở phía trái. Nhấp vào “Add New”.

code snippets plugin

Bước 2: Chèn mẽ

Hiện nay, hãy sao cóp mẽ ở đây phía dưới và dán vào hộp mẽ hạng Code Snippets. Sắm “Only run on site front-end” và nhấn vào nút “Save Changes and Activate”.

// Change button for single products
add_filter( 'woocommerce_product_single_add_to_cart_text', 'already_in_cart_single_product' );
function already_in_cart_single_product( $label ) {
	foreach ( WC()->cart->get_cart() as $cart_item_key => $values ) {
		$product = $values['data'];
		if ( get_the_ID() == $product->get_id() ) {
			$label = __( 'Sản phẩm vẫn ở trong suốt giỏ hàng. Tiếp tục thêm?', 'woocommerce' );
		}
	} 
	return $label;
}

// Change button for archive page products
add_filter( 'woocommerce_product_add_to_cart_text', 'already_in_cart_archive_product', 99, 2 );
function already_in_cart_archive_product( $label, $product ) {
	if ( $product->get_type() == 'simple' && $product->is_purchasable() && $product->is_in_stock() ) {
		foreach ( WC()->cart->get_cart() as $cart_item_key => $values ) {
			$_product = $values['data'];
			if ( get_the_ID() == $_product->get_id() ) {
				$label = __( 'Sản phẩm vẫn ở trong suốt giỏ hàng. Tiếp tục thêm?', 'woocommerce' );
			}
		}
	}
	return $label;
}

Tiếp theo, truy cập liên hệ và trang danh sách sản phẩm, xác minh xem mọi thứ mang hoạt động như thường ngày ko. Trường hợp mọi thứ đều ổn thời kết trái cuối đồng sẽ như phía dưới.

hiển thị sản phẩm được thêm vào giỏ hàng

Lời kết

hocwordpress hi vọng với tip nho nhỏ này, bạn mang thể hiển thị sản phẩm vẫn mang trong suốt giỏ hàng Woocommerce.

Trường hợp những bạn thấy hoặc mang thể theo dõi chuyên trang mục WordPress kia bản để biết thêm nhiều tri thức mới tổng nha.

Hãy follow fanpage để nhận được những bài bác viết lách mới nhất nhé : Hocwordpress Group

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *