5 cách chuyển chữ thành số trong Excel đơn giản, nhanh chóng

Trong suốt bài bác viết lách này, Kenh7 sẽ hướng dẫn bạn cách xác toan lúc nào một trói buộc hoặc hàng số thực sự được toan thể dưới thể văn bản và cách dời chữ viết vách số trong suốt Excel để chúng hoạt động trong suốt những đánh thức và phép thuật tính. Đây là một trong suốt những thủ thuật Excel kia bản mà mọi người nên biết.

Một trong suốt những điều hoi khó chịu phổ biết nhất lúc dùng Excel là xử lý cách số và văn bản được toan thể trong suốt ô. Nó đặc thù khó chịu lúc những con số được nhập vào bảng tính ở toan thể văn bản.

Lúc điều này xảy vào, những phép thuật tính và những đánh thức khác rau ko hoạt động hoàn trả toàn đúng hoặc sở hữu thể ko hoạt động. 

Chuyển chữ thành số trong Excel - hình 1

>> Cách dời đổi toan thể PDF sang Excel

>> Cách dời đổi toan thể PDF sang Word

Dữ liệu trong suốt ô là text năng là số?

Sở hữu một số cách để soát xem một số hoặc tập hợp số trong suốt trói buộc hoặc hàng sở hữu được toan thể dưới thể văn bản trong suốt Excel năng ko.

Cách dễ nhất là tìm ô, tìm thực đơn Home. Trong suốt phần Number toan thể số sẽ được hiển thị trong suốt hộp thả xuống.

Chuyển chữ thành số trong Excel - hình 2

Ví như hộp thả xuống hiển thị “text”, thời ô được toan thể là text. Ví như bạn muốn thực hiện những phép thuật tính số trên ô này văn bằng đánh thức Excel, trước tiên bạn cần dời đổi vách toan thể số.

Trong suốt trường hợp bạn nhập số ở toan thể văn bản văn bằng lốt nháy một trong suốt ô, ví nhử ’35, bạn sẽ thấy một hình tam giác nhỏ màu xanh lục cho biết giá như trừng trị nhỉ được nhập dưới thể văn bản.

Chuyển chữ thành số trong Excel - hình 3

Ví như dữ liệu số được nhập vào trang tính Excel ở toan thể text, bạn sở hữu thể dùng những bí quyết dưới đây để dời chữ viết vách số trong suốt Excel.

Hướng dẫn cách dời chữ viết vách số trong suốt Excel

Ví như bạn cần dời đổi dữ liệu nhỉ được nhập vào Excel văn bằng lốt nháy một, bạn sở hữu thể dễ dàng dời đổi dữ liệu đó trở lại toan thể số văn bằng cách dùng tùy tìm Convert lớn Number.

1. Thứ nhất, tìm những ô bạn muốn dời đổi trở lại toan thể số. Bạn sẽ thấy một icon màu vàng xuất hiện sắp vùng tìm với biểu tượng lốt điểm than ở giữa.

Chuyển chữ thành số trong Excel - hình 4

2. Tìm biểu tượng này. Từ thực đơn thả xuống, tìm Convert lớn Number.

Chuyển chữ thành số trong Excel - hình 5

Thao tác này sẽ cập đất nước mặt trời mọc mọi những số toan thể text vách toan thể General numeric.

Chuyển chữ thành số trong Excel - hình 6

 Tận dụng Text lớn Column

Một cách dễ dàng khác để dời chữ viết vách số trong suốt Excel là dời đổi tất cả trói buộc giá như trừng trị đồng một lúc. Bạn sở hữu thể làm điều này văn bằng cách dùng hiệu năng Text lớn Column.

1. Tìm tất cả trói buộc dữ liệu mà bạn muốn dời đổi từ chữ viết sang số.

Chuyển chữ thành số trong Excel - hình 7

2. Tìm Data từ thực đơn, rồi tìm Text lớn Columns trong suốt phần Data Tools

Chuyển chữ thành số trong Excel - hình 8

3. Trong suốt cửa sổ Wizard, tìm Delimited > Next.

Chuyển chữ thành số trong Excel - hình 9

4. Trên trang Wizard tiếp theo, giữ Tab mặc toan được tìm và tìm Next một lần nữa.

Chuyển chữ thành số trong Excel - hình 10

5. Trên trang cuối đồng mức Wizard, tìm General trong suốt phần Column data format. Đối xử với trường Destination, bạn sở hữu thể tìm một trói buộc mới mà bạn muốn dời dữ liệu số tới hoặc giữ nguyên trói buộc nhỉ tìm ngày nay. Tìm Finish.

Chuyển chữ thành số trong Excel - hình 11

Hiện tại, mọi dữ liệu sẽ được dời đổi vách những giá như trừng trị số, bạn sở hữu thể dùng những giá như trừng trị này trong suốt những đánh thức và phép thuật tính Excel.

Làm mới toan thể ô

Cách dễ nhất và nhanh nhất để dời chữ viết vách số trong suốt Excel đơn thuần là làm mới toan thể ô từ thực đơn Home.

1. Tìm mọi những ô bạn muốn dời đổi. Bạn sở hữu thể tìm tất cả một trói buộc (ko bao gồm tiêu đề pa) giả dụ bạn muốn dời đổi mọi những ô trong suốt một trói buộc.

2. Tìm Home > Tìm hộp thả xuống trong suốt phần Number.

Chuyển chữ thành số trong Excel - hình 12

3. Lúc này, xuất hiện danh sách những toan thể để lựa tìm. Tìm General để dời sang toan thể số. Hoặc bạn sở hữu thể tìm Number, Currency, Accounting hoặc Percentage giả dụ bạn muốn vận dụng những toan thể số cụ thể đó cho dữ liệu mức tôi.

Tận dụng Paste Values

Ví như bạn cần đi lại những ô văn bản sở hữu đựng số vào một ô hoặc trói buộc mới, bạn sở hữu thể dùng hiệu năng Paste Special.

1. Tìm nhóm ô trống mà bạn muốn đặt đầu vào dữ liệu số. Tìm Format cell trong suốt thực đơn hiện lên.

Chuyển chữ thành số trong Excel - hình 13

2. Trong suốt cửa sổ mở vào, Tìm General để toan thể số và tìm OK.

Chuyển chữ thành số trong Excel - hình 14

3. Tìm tất cả trói buộc ô bạn muốn dời chữ viết vách số, nhấp chuột phải và tìm Copy.

Chuyển chữ thành số trong Excel - hình 15

4. Tìm ô thứ nhất trong suốt trói buộc trống mà bạn nhỉ toan thể, bấm đốt chuột phải vào ô đó và tìm Paste Values. Bạn sẽ thấy mọi những số được toan thể ở thể General.

Chuyển chữ thành số trong Excel - hình 16

Tận dụng hàm Value để dời chữ viết vách số trong suốt Excel

Sở hữu một hàm đặc thù trong suốt Excel sẽ dời đổi một số được toan thể dưới thể văn bản vách một giá như trừng trị số. Đây là hàm VALUE.

Để dùng chức năng này, hãy tìm ô mà bạn muốn dời đổi vách số và nhập:

= VALUE (G2)

Thay thế “G2” ở trên văn bằng số mức ô bạn muốn dời đổi. Ví như bạn đang dời đổi tất cả trói buộc, thời hãy tìm ô thứ nhất.

Chuyển chữ thành số trong Excel - hình 17

Nhấn Enter và bạn sẽ thấy rằng số toan thể text nhỉ được dời đổi vách toan thể General.

Sau đó, bạn sở hữu thể điền phần đang lại mức trói buộc trống vào cuối trói buộc đó và đánh thức VALUE sẽ dời đổi phần đang lại mức những ô trong suốt trói buộc ban sơ.

Chuyển chữ thành số trong Excel - hình 18

Sau lúc dùng bất kỳ cách nào trong suốt những bí quyết này để dời chữ viết vách số trong suốt Excel, bạn sở hữu thể cần phải làm mới dữ liệu mức ô sau lúc vận dụng toan thể mới.

Sở hữu thể thấy, sở hữu một số cách để dời chữ viết vách số trong suốt Excel. Cách giải quyết làm là khác rau nhưng cuối đồng vẫn cung gấp cho bạn đồng một kết trái giống rau.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *