Tại Hội nghị tổng kết năm 2016 và triển khai nhiệm vụ 2017 của Bộ Kế hoạch & Đầu tư, ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã có những kiến nghị với Chính phủ và Bộ Kế hoạch & Đầu tư về hoạt động của Tổng cục trong thời gian tới.

adrotate group="1"

Trong đó, hai đề xuất được ông Lâm nêu ra tại hội nghị là việc không cắt giảm biên chế đối với Tổng cục trong thời gian tới và việc đốc thúc các bộ, ngành tăng cường hợp tác với Tổng cục Thống kê trong việc chia sẻ thông tin.

Nói về công tác nhân sự, người đứng đầu Tổng cục Thống kê cho biết, mặc dù tinh thần của Chính phủ trong giai đoạn 2016-2020 là tinh gọn bộ máy quản lý, cắt giảm biên chế với cán bộ, viên chức, nhưng đối với ngành thống kê, đề xuất Chính phủ và Bộ Kế hoạch Đầu tư xem xét đến tình hình thực tế của ngành để không cắt giảm biên chế.

Theo ông Lâm, Tổng cục Thống kê hiện tại có 5.998 biên chế, trong hai năm vừa qua đã cắt giảm 92 người. Tổng cục hiện có 15 đơn vị hành chính nhưng bình quân mỗi đơn vị chỉ có 22 biên chế. Đơn vị hành chính thấp hơn là Cục Thống kê, mỗi cơ quan văn phòng có mô hình từ 6-7 phòng thì theo như tính toán, mỗi phòng chỉ có 4,4 biên chế.

Ở đơn vị thấp hơn là Chi cục Thống kê, hiện nay có 712 chi cục trên 713 huyện, nhưng chỉ được biên chế là 5 người mỗi chi cục. “Nếu cắt giảm thì trong thời gian tới sẽ không đủ đội ngũ công chức để triển khai công việc”, ông Lâm cho biết.

Một vấn đề khác cũng được người đứng đầu Tổng cục Thống kê nêu ra tại Hội nghị là việc phối hợp thực hiện công tác thống kê của các bộ, ngành; việc chia sẻ thông tin hiện còn rất nhiều hạn chế.

“Một số bộ, ngành đã chia sẻ thông tin với Tổng cục Thống kê, tuy nhiên còn nhiều bộ, ngành khác vẫn còn chưa thực hiện. Mặc dù điều này đã được quy định trong Luật Thống kê”, ông Lâm chia sẻ.

Theo phê duyệt của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mới đây, tổng biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2017 (không gồm Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, đơn vị sự nghiệp công lập và công chức cấp xã) là gần 269.000 người, giảm khoảng 4.000 người so với năm 2016.

Trước đó, tại hội nghị triển khai kế hoạch của Chính phủ về tinh giản biên chế đầu năm 2016, ông Thái Quang Toản, Vụ trưởng Tổ chức biên chế (Bộ Nội vụ) cho biết, trong năm 2015 và số đăng ký 6 tháng đầu năm 2016, có 25 lượt bộ, ngành và 64 lượt địa phương tinh giản biên chế với số người giải quyết tinh giản là 9.129.

Minh Sơn